Om HoldDegFrisk

HoldDegFrisk er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme god folkehelse. Medlemmene er ulike terapeuter som tilbyr sine tjenester gjennom vår organisasjon, både konsultasjoner, kurs og foredrag.

Bilde tatt etter stiftelsen av HoldDegFrisk.

HoldDegFrisk ble stiftet 25. oktober 2011, med blant andre lege og professor Per-Arne Öckerman, daglig leder i ITSafe Ole Kristian Gaski, rektor ved Tunsberg medisinske skole Truls Isaksen, psykolog Roar Dons og Naturmedisinsk ernæringsterapeut MNNH Ragnhild Marie Næss som noen av stifterne. Styret i HoldDegFrisk består av de to sistnevnte samt styreleder og initiativtaker Tore Næss.